Crimineel, of held?

Hoe toepasselijk, deze titel, als je kijkt naar de oorlogen die momenteel gaande zijn in de wereld. Zijn de vechtende soldaten crimineel, of juist helden? Het is maar net vanuit welke hoek je kijkt. Of welke informatie tot je komt, op basis waarvan je een oordeel velt.

Crimineel of held