Home

Als je even niet alert bent, zit je weer midden in de vernauwing van het ‘ik’ en leef je op de vierkante meter, terwijl je oneindigheid bent.

‘Wie je dénkt te zijn, is een illusie van de hersenen. Wie je wérkelijk bent, is het Alles’

Linda de Roos
Mobiel: 0640410892
Email:   mail@lindaderoos.nl
instagram
Facebook